Polityka prywatności

 

Postanowienia Ogólne:

Polityka Prywatności jest dokumentem określającym zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych.

 

Dane Osobowe:

 1. Wszystkie dane podawane przez Użytkownika są podawane dobrowolnie.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest FinAi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Nextgen Finance Dziekan Spółka Jawna) z siedzibą przy ul. Żurawiej 6/12, 00-503 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671330, NIP 7010629909, REGON 365792923; Wysokość kapitału zakładowego: 1.499.850,00 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) złotych.
 3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Usługi Newslettera, organizacji Konkursów oraz przesyłania Informacji Handlowych.
 4. Dostęp do danych osobowych mają: Administrator, Pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji ich celów.
 5. Na potrzeby Usługi Newslettera Administrator Danych Osobowych zbiera dane osobowe, którymi jest adres poczty elektronicznej.
 6. Na potrzeby organizacji Konkursów Administrator Danych Osobowych zbiera dane osobowe, którymi są imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 7. Na potrzeby przesyłania Informacji handlowcy Administrator Danych Osobowych zbiera dane osobowe, którymi jest adres poczty elektronicznej.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do zbieranych informacji, ich poprawiania i usunięcia.
 9. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem.
 10. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez czas świadczenia usług.

 

Pliki cookies:

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika za pomocą którego korzysta on z Serwisu (tj. komputerze, smartphonie, tablecie).
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest FinAi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Nextgen Finance Dziekan Spółka Jawna) z siedzibą przy ul. Żurawiej 6/12, 00-503 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671330, NIP 7010629909, REGON 365792923; Wysokość kapitału zakładowego: 1.499.850,00 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) złotych.
 4. Serwis korzysta z następujących rodzajów plików cookies:
  a) reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań;
  b) analityczne - gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie;
  c) funkcjonalne – pozwalają na dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową.
 5. Serwis korzysta z plików cookies o charakterze:
  a) stałym - pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki (zakończeniu sesji) i wygasają po roku;
  b) sesyjnym - pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki (zakończeniu sesji), są stosowane do zapisywania informacji z sesji.
 6. Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownicy w każdym czasie zmienić te ustawienia blokując możliwość automatycznej akceptacji plików cookies lub ją ograniczając. Szczegółowych informacji o zmianie ustawień obsługi plików cookies należy szukać u twórców przeglądarek internetowych.
 7. Serwis informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation