Upadłość konsumencka - kiedy ją rozważać?

Co właściwie oznacza upadłość konsumencka? Kiedy należy się nad nią zastanowić? Czy upadłość konsumencka to zawsze najlepsze rozwiązanie?

upadlosc_konsumencka_finai.png

Upadłość konsumencka - to nie brzmi dobrze. I nie jest przyjemne, jest to bowiem jedno ostatnich rozwiązań, na które może zdecydować się konsument mający problemy finansowe (zresztą nie każdy!). Odpowiedzmy więc sobie na kilka podstawowych pytań dotyczących upadłości konsumenckiej.

Kto może się zdecydować na upadłość konsumencką?

Jedynie osoby, których zadłużenie powstało w wyniku ciężkich sytuacji losowych (np. ciężka choroba lub strata pracy niebędąca zwolnieniem dyscyplinarnym, itd.). Jeśli natomiast zadłużenie wynika z umyślnego działania konsumenta lub z jego niefrasobliwości przy spłacaniu kredytu, to sytuacja wygląda gorzej. W takiej sytuacji sąd może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką.

Co trzeba zrobić, żeby ogłosić upadłość konsumencką?

W pierwszej kolejności należy zadeklarować cały swój majątek (włącznie z nieruchomościami). Po co? Po to, żeby można było w możliwie największym stopniu spłacić wierzycieli, wyprzedając możliwie największą część swojego majątku.

Po sprzedaży majątku są dwie opcje: albo starcza na pokrycie wszystkich zobowiązań, albo nie. Jeśli nie, to przez następnych maksymalnie 36 miesięcy konsument spłaca pozostałą część zadłużenia w uzgodnieniu z wierzycielem (wspólnie muszą ustalić plan spłaty).

Po wykonaniu tak ustalonego planu, reszta długu może zostać umorzona przez sąd, a zobowiązanie nie powiększa się.

Zapisz się na newsletter!

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation