Kredyt studencki – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Wziąłeś albo chcesz wziąć kredyt studencki? Może się o niego ubiegać student i doktorant, a warunki są znacznie korzystniejsze niż w przypadku zwykłego kredytu. Kredyt studencki oferuje m.in. PKO BP i Pekao. Ale to nie wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt studencki - wszystko, co powinieneś wiedzieć (1)

Kredyt studencki to produkt, który został stworzony w celu zwiększenia dostępu do szkolnictwa wyższego dla tych, którzy nie mają takiej możliwości finansowej. Jego wyjątkowość polega na bardzo niskim oprocentowaniu oraz ścisłym związku z sytuacją finansową u kredytobiorcy.

Co to oznacza? Że kredyt studencki jest po prostu jednym z najtańszych i najbardziej przyjaznych kredytobiorcy produktów bankowych. Czemu więc tak niewielu (mniej niż 1%) studentów się na niego decyduje? Najpierw przybliżmy cechy kredytu studenckiego.

Czym jest kredyt studencki dlaczego opłaca się bankom?

Kredyty studenckie dla banków są praktycznie nieopłacalne i gdyby nie to, że wspierane są przez budżet państwa, studenci nie mieliby co liczyć na tego typu ofertę. Bank wpłaca studentowi comiesięczne raty (transze) w wysokości: 400, 600, 800 oraz 1000 złotych, a środki te są przeznaczone na edukację i utrzymanie na studiach. Obecnie kredyt studencki oferują jedynie takie banki jak: PKO BP, PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bank S.A.

Czemu studenci tak rzadko się na niego decydują? Być może powodem jest to, że produkt ten istnieje na polskim rynku bankowym dopiero od 16 lat, a wiele osób obawia się kredytów lub ma z nimi złe doświadczenia. Drugim powodem jest coraz rzadsze (nawet u studentów) traktowanie studiów jako prestiżowego wyboru kariery. Wchodzenie w życie zawodowe z kredytem studenckim wydaje się mało komfortowe.

Inaczej rzecz ma się na Zachodzie. Tam kredyty studenckie są bardzo popularne i udzielane są od dziesięcioleci. Obawy polskich kredytobiorców nie zmieniają jednak faktu, ze istnieje szereg cech, które czynią ten kredyt opłacalnym. Dlaczego tak jest?

1. To kredyt ściśle skierowany do studentów

Kredyt mogą otrzymać osoby, które zdecydowały się na studia wyższe lub doktoranckie przed ukończeniem 25 roku życia, a dochody w jego rodzinie nie mogą przekroczyć 2500 zł na jednego członka rodziny.

Oznacza to, że oferta ta naprawdę ma na celu „wyrównanie szans” w rodzinach, w których nie ma środków na kształcenie pociechy albo z różnych powodów student w czasie trwania edukacji nie może podjąć pracy. Kredyt może więc być swoistą mobilizacją do skończenia studiów.

2. Proces składania wniosków jest prosty i przejrzysty

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni, z którego wynika, że kandydat wziął udział w rekrutacji na studia I czy II stopnia albo na studia doktoranckie. Wniosek u udzielenie kredytu jest rozpatrywany przez bank, a w przypadku nieotrzymania kwoty, o którą starał się student, bank rozpatruje możliwość otrzymywania niższej raty miesięcznej. Przykład: można starać się o kredyt studencki 1000 zł miesięcznie, a w razie braku zgody banku istnieje szansa na otrzymanie 600.

Wymagane jest również oświadczenie o liczbie członków rodziny oraz o uzyskanych dochodach w poprzednim roku. Gotowe formularze dostępne są w oddziałach banku.

Jeśli jesteś zainteresowany kredytem studenckim, powinieneś się pośpieszyć, bo w tym roku akademickim możesz to zrobić do 20 października.

3. Kredyt studencki możesz otrzymywać przez cały okres studiów

Bank wypłaca kredyt studencki przez 6 lat (w przypadku studiów magisterskich) lub 4 lata (studia doktoranckie). Raty wpłacane są przez 10 miesięcy w roku, czyli w trakcie roku akademickiego, oprócz wakacji.

Kupno czy wynajem mieszkania? Co bardziej się opłaca?

Kupno czy wynajem mieszkania? Co bardziej się opłaca?

Chociaż liczba Polaków wynajmujących mieszkanie wzrasta, wciąż wielu decyduje się na kupno. Czemu?

Oczywiście znane są przypadki tak zwanych „wiecznych studentów”, którzy na uczelni spędzili więcej niż 6 lat, ale fakt, że nie można przekroczyć tego okresu, motywuje do skończenia studiów zgodnie z terminem.

4. Kredyt studencki nie musi być spłacany bezpośrednio po studiach

Banki nalicza odsetki 2 lata po tym, jak skończysz studia. Wtedy też absolwent powinien zacząć zwracać pieniądze. Dużym ułatwieniem jest to, że kredytobiorca ma na to dwukrotnie więcej czasu niż okres, w którym pobierał kredyt.

Młody człowiek ma więc teoretycznie czas na znalezienie dobrze płatnej pracy bądź rozwój własnej działalności gospodarczej. W okresie pobierania kredytu, jak i w czasie „przerwy” po zdobyciu dyplomu, odsetki są spłacane w całości z budżetu państwa.

5. Istnieje możliwość zawieszenia spłaty lub częściowego umorzenia dla najlepszych

Bank, w przypadku trudności ze spłatą, może zmniejszyć na pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy (średnia liczona jest na podstawie dochodów z ostatnich 3 miesięcy).

Jeśli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej, na przykład, utratą pracy bank może zgodzić się na maksymalnie 12-miesięczne zawieszenie spłaty.

Dla zdolnych studentów istnieje również szansa częściowego umorzenia kredytu. Jest taka możliwość, jeśli student znajdzie się w 5% najlepszych absolwentów uczelni, na której studiował.

Podsumowanie:

  1. Kredyt studencki jest najtańszym kredytem na rynku, choć zarazem mało popularnym.
  2. Kredyt studencki to oferta banku możliwa dzięki wsparciu z budżetu państwa.
  3. Aby otrzymać kredyt studencki, dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 2500 zł netto.
  4. Student może otrzymywać wpłaty w wysokości 400, 600, 800 lub 1000 zł przez 6 lat (studia magisterskie) lub 4 lata (studia doktoranckie).
  5. Kredyt studencki można zacząć spłacać 2 lata po skończeniu studiów.
  6. Kredyt w szczególnych przypadkach może zostać zawieszony lub umorzony.

 

Zapisz się na newsletter!

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation