Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

W jakim celu został utworzony Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)?

bankowy_fundusz_gwarancyjny_finaipl.png

Bankowy Fundusz Gwarancyjny istnieje w Polsce od pierwszej połowy lat 90. Jest to instytucja stworzona "na wypadek kryzysu", czyli na wypadek upadku któregoś z działających w Polsce banków.

Na fundusz składa się większość polskich banków, a środki znajdujące się w instytucji mogą być przeznaczone na ratowanie banków zagrożonych upadłością (co mogłoby mieć negatywny wpływ na cały system bankowy).

Ponadto BFG gromadzi informacje na temat banków potencjalnie objętych wyżej wspomnianymi środkami, np. w celu oceny wypłacalności tychże.

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation