Pożyczki pozabankowe - czy może ich udzielać każda firma?

Przez dość długi czas, pozabankowe firmy pożyczkowe posiadały w Polsce całkiem dużą swobodę działania. Chodzi przede wszystkim o kwestie dotyczące np. formy organizacyjnej takich przedsiębiorstw, wysokości ich kapitału zakładowego oraz kompetencji zarządu. Wraz z rozwojem i wzrostem wartości rynku pożyczkowego, coraz częściej zaczęły się pojawiać plany dotyczące jego regulacji. Latem 2015 r. te plany wprowadzono w życie, stawiając przed pożyczkodawcami dodatkowe wymagania. Obecnie pożyczek pozabankowych nie może już udzielać każda firma dysponująca odpowiednimi środkami. W ramach naszego artykułu, postanowiliśmy opisać minimalne wymogi dla pożyczkodawców. Tekst przygotowany przez ekspertów FinAi informuje między innymi o tym, jak można sprawdzić legalność działania wybranej firmy pożyczkowej.

Pożyczka na dowód online - czy i gdzie można ją wziąć?

Do działalności pożyczkowej trzeba 200 000 zł kapitału

Wprowadzenie dodatkowych wymogów dla firm pożyczkowych w 2015 r. było związane z nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i ustawy o kredycie konsumenckim. Wspomniana nowelizacja przepisów wprowadziła między innymi wymóg pozabankowej działalności związanej z udzielaniem pożyczek tylko w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Co więcej, pożyczkodawcy zostali zobowiązani do posiadania pokrytego pieniężnie kapitału zakładowego o wysokości co najmniej 200 000 zł. Takie środki potrzebne do rozpoczęcia działalności nie mogą pochodzić z emisji obligacji, kredytu, pożyczki albo nieudokumentowanych źródeł. Wymogi dotyczące kapitału zakładowego pożyczkodawców zostały wprowadzone pomimo, że takie firmy pozabankowe nie mogą przyjmować depozytów (np. lokat). Finansują one swoją działalność przy pomocy kapitału własnego oraz różnego rodzaju zobowiązań (m.in. emisji obligacji).


Przepisy wprowadzone w 2015 r. dawały firmom pożyczkowym czas na uzupełnienie kapitału zakładowego do poziomu 200 000 zł i/lub zmianę formy prawnej. Mimo tego wielu mniejszych pożyczkodawców po prostu wycofało się z rynku. Do opisywanej sytuacji przyczyniły się również wprowadzone w 2015 r. limity dotyczące wysokości kosztu pozaodsetkowego pożyczek.

Niekaralność jest wymagana do pożyczania pieniędzy


Duże znaczenie mają również wymagania dla osób kierujących działalnością firmy pożyczkowej. Mowa o członkach zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej, a także prokurentach. Takie osoby wedle aktualnych przepisów nie mogą pełnić funkcji jeśli zostały wcześniej skazane za szeroko pojęte przestępstwa gospodarcze albo skarbowe. Warto dodać, że prowadzenie działalności pożyczkowej bez spełnienia wymogów dotyczących kapitału własnego, niekaralności lub formy prawnej, grozi karą finansową wynoszącą do 500 000 zł nałożoną na nierzetelnego pożyczkodawcę i nawet dwuletnim więzieniem dla jego kierownictwa.

Firma nie może pożyczać bez wpisu do rejestru KNF - u

Zmiany ustawowe z 2015 r. dotyczące działalności pożyczkodawców wprowadziły nie tylko wspomniane wcześniej wymogi odnośnie formy prawnej spółki, wysokości kapitału oraz uczciwości kierownictwa. Warto również wspomnieć o wymaganiach związanych z wpisem do urzędowego rejestru. Obecnie firma pożyczkowa nie może rozpocząć legalnej działalności bez wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych. W przeciwnym razie nakładana jest kara finansowa o wartości do 500 000 zł. Wspomnianą ewidencję pożyczkodawców prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Przed dokonaniem urzędowego wpisu, KNF sprawdza dokumentację dostarczoną przez nową firmę pożyczkową. Stanowi to element zabezpieczający klientów rynku pozabankowego.

Bardzo ważny wydaje się fakt, że rejestr instytucji pożyczkowych został za darmo udostępniony na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (pod adresem: https://www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_instytucji_pozyczkowych). Dzięki temu każda osoba zainteresowana ofertą określonego pożyczkodawcy może stwierdzić, czy wspomniana firma działa legalnie. Można jedynie żałować, że rejestr KNF jest dostępny tylko w formie arkusza kalkulacyjnego. Wedle stanu z dnia 21 lipca 2019 r. zawierał on informacje adresowe oraz identyfikacyjne (numer KRS i NIP) aż 463 instytucji pożyczkowych. To imponujący wynik, który świadczy o tym, że rynek firm pożyczkowych radzi sobie bardzo dobrze. Oprócz liderów tego rynku takich jak np. Provident, Vivus albo Wonga, w rejestrze prowadzonym przez KNF można znaleźć również przedsiębiorstwa działające jedynie lokalnie. Część z nich nie oferuje nawet możliwości wygodnego wnioskowania o pożyczkę przez Internet.

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation