Odsetki ustawowe – kiedy je zapłacisz?

Wiesz, że będziesz mieć opóźnienia w spłacie pożyczki? Zastanawiasz się, ile zapłacisz łącznie za kredyt? W pierwszym i drugim przypadku powinieneś wiedzieć, czym są odsetki ustawowe.

Odsetki ustawowe – kiedy je zapłacisz?
Na początku warto wyjaśnić, z jakimi rodzajami odsetek zetnie się prawdopodobnie każdy konsument – i dlatego powinien coś o nich wiedzieć. 

• Pierwszy rodzaj odsetek to odsetki stanowiące sankcję za niewywiązanie się z jakiegoś zobowiązania w terminie, który został ustalony przez obie strony. To tak zwane odsetki za opóźnienie. Mogą być naliczane od dnia następującego po obowiązującym terminie zapłaty do dnia, w którym tę zapłatę uiściłeś. Takie odsetki mają na celu między innymi nakłonienie do terminowego płacenia i są wynagrodzeniem dla wierzyciela.

• Drugi rodzaj odsetek to opłata, jaką ponosi się w zamian za korzystanie cudzego kapitału – np. w przypadku odsetek, które spłacamy przy kredycie. Mówimy wtedy o odsetkach kapitałowych.

Odsetki kapitałowe

Odsetki kapitałowe to takie odsetki, które oddajemy bankowi podczas spłacania pożyczki albo kredytu. Są też naliczane w przypadku kart kredytowych i debetowych. Stanowią wynagrodzenie za kapitał, który ktoś nam pożycza. Ich wysokość powinna być określona w umowie, jaką zawierasz z bankiem albo instytucją pozabankową. Są to jednak odsetki umowne, więc to, co wiadomo na pewno, to że nie mogą być wyższe niż maksymalne odsetki ustawowe, określone w Kodeksie cywilnym.

Kodeks cywilny doprecyzowuje również, ile mogą wynosić odsetki maksymalne kapitałowe i odsetki za opóźnienie – to ma zapobiegać narzucaniu na przykład przez firmy pożyczkowe zbyt wysokiego oprocentowania. 

Odsetki za opóźnienie

Załóżmy, że wziąłeś kredyt lub pożyczkę, ale nie możesz spłacić raty w wyznaczonym terminie. Jeśli spóźnisz się z opłatą, Twoim obowiązkiem jest zapłacenie odsetek za opóźnienie. Są naliczane od dnia, w którym Twoje zobowiązanie powinno być uregulowane, do dnia, w którym je zapłaciłeś.

Jak oblicza się odsetki ustawowe?

W internecie nie brakuje kalkulatorów odsetek, więc można łatwo obliczyć od ręki ich wysokość. Wystarczy  wpisać w wyszukiwarkę hasło „kalkulator odsetek”, a następnie uzupełnić w nim takie dane, jak: suma, od której chcemy obliczyć odsetki, ich ustalony termin spłaty oraz czas, w którym planujesz uiścić opłatę.

Odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych

Istnieją są też odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych. Taki rodzaj może być naliczany przez wierzyciela dłużnikowi, który spóźnił się z opłatą w przypadku transakcji handlowej. Ten rodzaj odsetek powinien jednak interesować zwłaszcza przedsiębiorców.

Zapisz się na newsletter!

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation