Masz działalność gospodarczą i chcesz wziąć kredyt hipoteczny? Przygotuj się na utrudnienia!

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą i chcesz wziąć kredyt mieszkaniowy, powinieneś przygotować się na to, że bank będzie wymagał od Ciebie wielu dokumentów. Więcej niż od osoby zatrudnionej na umowę o pracę. Musisz między innymi udowodnić, że nie zalegasz z podatkami i składkami ZUS. Co jeszcze?

Masz działalność gospodarczą i chcesz wziąć kredyt hipoteczny? Przygotuj się na utrudnienia!

Masz własną działalność gospodarczą? Możesz ubiegać się o dwa rodzaje kredytów: kredyt dla konsumenta, czyli osoby fizycznej prowadzącej działalność, i o kredyt dla osoby prawnej. W tym artykule opisujemy pierwszy przypadek – czyli kiedy klient próbuje kupić mieszkanie jako osoba fizyczna.

Bank przed udzieleniem Ci kredytu potrzebuje potwierdzenia, że Twoje źródło dochodów jest stabilne, a dochody – regularne. Na co więc zwraca uwagę, kiedy rozpatruje wniosek o kredyt hipoteczny?

 •  Czas prowadzenia działalności

Pierwsze utrudnienie pojawia się już na początku. Jeśli właśnie zacząłeś prowadzić działalność, a planujesz kupno nieruchomości, to niestety musisz z tym poczekać jeszcze ok. 12 miesięcy (czasem wystarczy jedynie pół roku, ale bywa też, że więcej niż rok). Tylko wtedy będziesz dla banku wiarygodnym kredytobiorcą.

 • Zawieszenie działalności

Jeśli w trakcie prowadzenia firmy zawieszałeś swoją działalność, również możesz spodziewać się utrudnień. Właściciele działalności prowadzonych sezonowo muszą udowodnić, że zawieszanie jest regularne i nie wynika z problemów finansowych. A jeżeli miałeś kłopoty finansowe – lepiej odczekać rok ze zgłaszaniem się po kredyt.

 • Regularność dochodów

Bank może ocenić negatywnie Twoją zdolność kredytową, jeżeli masz nieregularne dochody, czyli napływające np. raz na kilka miesięcy. Żeby dowieść, że to zwyczajny stan dla Twojej działalności, a nie problemy z regularnymi dochodami –powinieneś prowadzić działalność przez kilka lat.

 •  Opłacanie składek do ZUS i US

Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami ZUS i US jest konieczne dla banku. To dowód, że nie masz problemów z wypłacalnością i regularnością. Jeśli regulujesz podatki i płatności do ZUS z konta banku, w którym składasz wniosek, prawdopodobnie nie będziesz musiał dostarczać zaświadczeń.

 • Sposób rozliczania się z dochodów

Przedsiębiorca może rozliczać się na podstawie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej. Sposób rozliczania wpływa na ocenę zdolności kredytowej. Najczęściej osoby prowadzące działalność gospodarczą wybierają rozliczenie na podstawie księgi przychodów i rozchodów – i właśnie na to rozwiązanie banki patrzą najprzychylniej, ponieważ przy wyliczaniu zdolności kredytowej uwzględniają średni dochód netto za minionych 12 miesięcy kalendarzowych.

Uwaga! Buduj poduszkę finansową. Tylko wtedy będziesz bezpieczny

Uwaga! Buduj poduszkę finansową. Tylko wtedy będziesz bezpieczny

Chcesz mieć pewność, że żadna sytuacja życiowa nie wpędzi Cię w problemy finansowe? Dowiedz się, jak zbudować poduszkę finansową.

Jeśli rozliczasz się z Urzędem Skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów, musisz prawdopodobnie skompletować następujące dokumenty:

 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • wypis z rejestru działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o uzyskaniu numeru identyfikacyjnego REGON,
 • decyzję o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • kopia księgi przychodów i rozchodów za poprzedni rok kalendarzowy,
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami do ZUS,
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami do Urzędu Skarbowego,
 • PIT za poprzedni rok kalendarzowy.

  Nie dostałeś kredytu? Zobacz, co mogło mieć na to wpływ.

Zapisz się na newsletter!

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation