Mamy wspólny kredyt, wzięliśmy rozwód. Kto go będzie spłacał?

Rozwód, separacja czy zakończenie związku wiążą się z wieloma zmianami w życiu. Jak rozstanie wpłynie na spłatę zaciągniętego kredytu?

Mamy wspólny kredyt, wzięliśmy rozwód. Kto go będzie spłacał?

Rozwód lub separacja wiążą się z wieloma zmianami w życiu byłych współmałżonków. Jedną z takich zmian jest rozdzielność majątkowa, która jest orzekana przez sąd w obydwu przypadkach. Co stanie się z kredytem, który zaciągnięty jest przez dwie osoby?

Rozdzielność majątkowa NIE zwalnia żadnej z osób ze spłaty kredytu. Powstaje tzw. zobowiązanie solidarne, czyli obowiązek spłaty kredytu przez obydwie osoby.

Podobnie jest w sytuacji osób, które nie były związane formalnie. Wspólny kredyt wciąż musi być spłacany przez obydwie strony. 

 

Czym się różni BIK od KRD?

BIK i KRD – czym się różnią?

BIK i KRD nie kojarzą się konsumentom zbyt dobrze. Czy słusznie? Czym się między sobą różnią?

 

  • Straciłem mieszkanie – muszę je spłacać?

Odpowiedź brzmi: tak, musisz je spłacać.

  • No dobrze, ale co jeśli sąd orzekł, że dom lub mieszkanie zakupione za pieniądze ze wspólnego kredytu zostało przyznane jednej osobie? Czy coś się zmienia?

Nie, nic się nie zmienia. Dla banku nie ma znaczenia, kto będzie urzędował w tym mieszkaniu - obydwie osoby wciąż są dłużnikami.

  • Nawet jeśli podpisaliśmy akt notarialny, w którym druga osoba wzięła na siebie spłatę długu? Czy wciąż jestem dłużnikiem?

Tak, wciąż jesteś dłużnikiem i musisz spłacać dług.

 

Ani orzeczenie sądu, ani deklaracja zapisana w akcie notarialnym nie zwalniają żadnej osoby ze spłaty wspólnego kredytu!

 

Twój były współmałżonek lub partner Cię oszukał i nie spłaca swojego zadłużenia? Bank traktuję Cię jak dłużnika i musisz oddać pieniądze. Możesz jednak dochodzić swoich praw. Powołując się na decyzję sądu i zapisy w akcie notarialnym, możesz w oddzielnym postępowaniu żądać oddania Ci pieniędzy, wpłaconych za inną osobę.

 

Sytuacja jest patowa - jak ją rozwiązać?

Co zrobić, aby bank przestał traktować Cię jak dłużnika?

Należy wybrać się do banku i złożyć wniosek o zwolnienie jednej osoby ze spłaty kredytu. Do banku musicie wybrać się we dwójkę – tylko wtedy istnieje szansa na przyjęcie prośby. 

 

Czy taka propozycja na pewno zostanie przyjęta? Niestety, niekoniecznie. Procedura wykreślenia jednego z dłużników jest podobna do całego procesu kredytowego. Bank musi sprawdzić, czy zdolność kredytowa dłużnika wystarczy do spłaty pozostałej części długu. Dość często stosowane są dodatkowe zabezpieczenia, np. bank żąda zastąpienia byłego współkredytobiorcy kolejnym. Przed zwolnieniem jednej osoby, bank bada zdolność kredytową osoby biorącej zadłużenie na swoje barki, m.in. sprawdza:

  • Zarobki i zaświadczenia o innych przychodach;
  • Obciążenia finansowe;

Bank stwierdził, że jego pieniądze są bezpieczne i może usunąć jedną osobę z bycia stroną kredytu. Co teraz?

Do umowy kredytowej sporządza się aneks, a na jego podstawie następuje zmiana dłużnika. Bank może także udzielić specjalny kredyt na spłatę poprzedniego – wtedy stary przestaje istnieć, a nowy ma tylko jednego dłużnika. 

 

Wtedy i tylko wtedy, osoba której zabrano dom lub mieszkanie, przestaje być w oczach banku dłużnikiem.

 

PODSUMOWANIE

  1. Rozwód, separacja, ani zakończenie związku partnerskiego NIE zwalniają żadnej osoby ze spłaty wspólnego kredytu.
  2. Sąd przyznał mieszkanie jednej osobie? Druga również musi spłacać kredyt.
  3. Akt notarialny, w którym jedna osoba bierze na siebie spłatę kredytu, nie jest wiążący w oczach banku, a druga wciąż jest dłużnikiem.
  4. Jedna z osób może zostać usunięta z listy dłużników za wspólny kredyt, tylko decyzją banku, który pożyczył pieniądze.

Zapisz się na newsletter!

Zadaj pytanie ekspertowi FinAi!

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation