Kredyt po rozwodzie – co się z nim dzieje?

Z czasem wspólny kredyt cementuje małżeństwo bardziej niż inne czynniki, ale może być też niemałym utrudnieniem – zwłaszcza wtedy, gdy małżeństwo się rozpada. Co wtedy z zobowiązaniem finansowym?

Kredyt po rozwodzie – co się z nim dzieje?
Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna – żadna z form zakończenia związku nie zwalnia któregokolwiek z partnerów od spłaty wspólnie zaciągniętego kredytu.

Niestety nawet jeśli jeden z partnerów zostanie oszukany przez drugiego, który po rozwodzie unika spłacania swoich zobowiązań, nadal obowiązek spłacania spoczywa na barkach dwóch osób. Oczywiście oszukana osoba może dochodzić swoich praw w sądzie, a potem powoływać się na jego decyzję, żądać zwrotu pieniędzy, które zostały wpłacone za byłego małżonka. 

Jeśli spłacaliście razem kredyt hipoteczny, a wyrokiem sądu nieruchomość przypadnie w udziale jednej osobie, nadal oboje kredytobiorców jest w oczach banku dłużnikami.

Jedynym rozwiązanie stanowi wizyta w banku, podczas której obie strony składają wniosek o zwolnienie jednej stron ze spłaty. Żeby bank zgodził się na takie rozwiązanie, szacuje od początku zdolność kredytową osoby, na którą bank przenosi odpowiedzialność za spłatę. Niewykluczone, że w tych warunkach bank będzie żądał dodatkowego ubezpieczenia kredytu.

Zapisz się na newsletter!

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation