Kredyt na zakup działki – jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otrzymać?

Na kredyt można kupić zarówno gotowy dom, jak i działkę pod jego budowę. Banki udzielają zobowiązań również na nieruchomość rolną – ale tylko w konkretnych przypadkach oraz na nieruchomość siedliskową, rekreacyjną lub rolno-siedliskową. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać pieniądze na finansowanie zakupu działki?

dzialka.jpg

Zakup gruntu rolnego

Zgodnie z ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z 14 kwietnia 2016 roku, grunt rolny poniżej 3000 m2 może kupić każda osoba fizyczna. Nie ma obostrzeń dotyczących ilości posiadanych działek, tylko ich wielkości. Działkę liczącą więcej niż 3000 m2 nabędzie wyłącznie rolnik indywidualny, czyli taki, który ma do 300 ha wszystkich ziem. Wlicza się w to również ziemię na współwłasność i dzierżawioną.

Na grunt rolny – wykorzystywany do produkcji roślinnej lub zwierzęcej – raczej nie otrzyma się kredytu. Co prawda zdarzają się wyjątki, na przykład wtedy, gdy chce się kredytować zakup udziału we własności działki. Działka ta musi stanowić drogę dojazdową do drogi publicznej łącznie z nieruchomością podstawową. Wówczas za nieruchomość podstawową uznaje się działkę rolną o powierzchni do 0,5 ha zabudowaną budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. To jednak przypadek nietypowy, dlatego nie wszystkie banki w ogóle zechcą się nim zająć.

Kredyt na zakup działki siedliskowej

Bez problemu na kredyt można kupić działkę siedliskową nazywaną także rolno-siedliskową. Mowa tu o gruncie do 1,5 ha, który obejmuje budynki gospodarcze, mieszkalne, ogród itp., zlokalizowanym w obszarze użytkowanym rolniczo.

Kredyt na działkę budowlaną

Najczęściej jednak kredyt zaciąga się na działkę budowlaną, czyli spełniającą normy i mającą cechy pozwalające na postawienie na niej obiektu budowlanego, na przykład domu. Taka nieruchomość powinna mieć dostęp do drogi publicznej, przyłącza do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej oraz cieplnej, czyli być przystosowana pod budowę.

Zabezpieczenie kredytu na zakup działki

W przypadku zakupu nieruchomości, zabezpieczeniem kredytu jest sama nieruchomość, chociaż w przypadku działek czasami bywa to problematyczne. Niektóre banki nie zgadzają się na zabezpieczenie zobowiązania wyłącznie niezabudowaną działką i proszą o przedstawienie na przykład mieszkania, na którym mogą ustanowić hipotekę.

Warto wiedzieć, że można od razu zaciągnąć zobowiązanie na działkę i budowę domu – wówczas na pewno nie będzie problemu z zabezpieczeniem kredytu tymi nieruchomościami.

Warunki otrzymania kredytu

Tak, jak w sytuacji wnioskowania o pieniądze na zakup mieszkania albo gotowego domu, bank sprawdzi sytuację finansową potencjalnego klienta, weryfikując jego zdolność kredytową. Oceni, czy kredytobiorca będzie w stanie regularnie spłacać raty na podstawie między innymi dochodów netto, innych zobowiązań, liczby osób w gospodarstwie domowym oraz wieku wnioskodawców.

Trzeba mieć na uwadze, że nie każdy bank zdecyduje się na udzielenie kredytu na zakup działki, a samo zobowiązanie może zostać przyznane na maksymalnie 35 lat, podobnie jak inne kredyty hipoteczne.

Kredytobiorca będzie musiał wnieść także wkład własny, który w zależności od wybranej instytucji finansowej wyniesie 10, 20 albo nawet 50% wartości nieruchomości.

Dokumenty wymagane przy kredycie

Do złożenia wniosku o kredyt potrzebne są nie tylko dokumenty związane z dochodami, lecz także z działką. Przede wszystkim trzeba okazać dokument potwierdzający status działki. Poza tym bank wymaga: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego; odpisu z księgi wieczystej gruntu; decyzji podziałowej (tylko wtedy, gdy działka będzie wyodrębniana z innej); wypisu z ewidencji gruntów z kopią mapy ewidencyjnej – do pobrania w urzędzie miasta lub gminy; aktu notarialnego potwierdzającego, że nieruchomość rzeczywiście należy do danej osoby oraz umowy przedwstępnej, którą podpisuje się z właścicielem działki. W umowie powinny się znaleźć konkretne informacje pozwalające na identyfikację działki i najważniejsze, czyli uzgodniona cena.

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation