Kredyt konsumencki - czym różni się od kredytu konsumpcyjnego?

Na rynku usług finansowych można znaleźć pojęcia, które są często ze sobą mylone. Przykład stanowi chociażby stopa RRSO, którą wiele osób myli z oprocentowaniem kredytów oraz pożyczek. Inny ciekawy przykład to franczyza jako model biznesowy oraz ubezpieczeniowa franszyza (występująca np. w polisach autocasco). Często mylone są także dwa pojęcia związane z kredytami. Mowa o kredycie konsumenckim oraz kredycie konsumpcyjnym. W ramach naszego najnowszego artykułu, postanowiliśmy dokładnie wyjaśnić, czym różnią się dwa wspomniane pojęcia.

Wybierasz się do banku po kredyt gotówkowy? Jakie dokumenty musisz wziąć ze sobą? (1)

Na rynku usług finansowych można znaleźć pojęcia, które są często ze sobą mylone. Przykład stanowi chociażby stopa RRSO, którą wiele osób myli z oprocentowaniem kredytów oraz pożyczek. Inny ciekawy przykład to franczyza jako model biznesowy oraz ubezpieczeniowa franszyza (występująca np. w polisach autocasco). Często mylone są także dwa pojęcia związane z kredytami. Mowa o kredycie konsumenckim oraz kredycie konsumpcyjnym. W ramach naszego najnowszego artykułu, postanowiliśmy dokładnie wyjaśnić, czym różnią się dwa wspomniane pojęcia.

Ustawa określa zasady działania kredytów konsumenckich

Warto wiedzieć, że określenie „kredyt konsumencki” zostało wprowadzone przez ustawę i dotyczy szczególnej ochrony, jaką państwo udziela niektórym klientom instytucji finansowych. Zasady udzielania kredytów konsumenckich reguluje ustawa z 12 maja 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715). Wspomniany akt prawny wskazuje, że kredyt konsumencki jest udzielany przez przedsiębiorcę (bank, SKOK lub firmę pożyczkową) konsumentowi, czyli osobie zaciągającej zobowiązanie na cele bezpośrednio niezwiązane ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. Wedle aktualnych przepisów, kredyt konsumencki może mieć wartość do 255 550 zł. Wyjątek dotyczy niezabezpieczonych hipoteką kredytów na remont domu lub lokalu mieszkalnego.

Pożyczka pozabankowa także ma charakter konsumencki

Określenie „kredyt konsumencki” może sugerować, że ustawa z 12 maja 2011 r. dotyczy jedynie umów o charakterze kredytowym. Rzeczywistość przedstawia się jednak nieco inaczej. W rozumieniu wspomnianej ustawy, pożyczka pozabankowa dla konsumenta również jest kredytem konsumenckim. Ma to spore znaczenie w kontekście uprawnień, jakie posiadają klienci firm pozabankowych. Warto wiedzieć, że konsumencki charakter mają również pożyczki udzielane przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe (SKOK - i). Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. przewiduje specjalne zasady dotyczące tzw. debetów oraz kredytów w rachunku osobistym spłacanych przez okres do 3 miesięcy albo na żądanie. Takich kredytów oraz debetów dotyczą wybrane przepisy wspomnianej ustawy.

Na uwagę zasługuje także kwestia zobowiązań zabezpieczonych hipoteką (tzn. kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych). Ustawa o kredycie konsumenckim pierwotnie miała zastosowanie do niektórych aspektów działania wspomnianych produktów finansowych. Od lipca 2017 r. obowiązuje specjalna ustawa o kredycie hipotecznym, która określa m.in. zasady finansowania nieruchomości przez banki oraz SKOK - i.

„Konsumenckość” kredytu oznacza przywileje dla klienta

Kwalifikacja kredytu lub pożyczki jako zobowiązania konsumenckiego ma spore znaczenie dla klienta banku, SKOK-u albo firmy pożyczkowej. Warto bowiem wiedzieć, że w przypadku kredytów konsumenckich przewidziano szczególne uprawnienia klienta oraz obowiązki kredytodawcy. Dotyczą one między innymi:

  • konieczności zaprezentowania konsumentowi formularza informacyjnego i określonych informacji w umowie
  • zasad rzetelnego reklamowania kredytów konsumenckich i prezentacji tzw. przykładów reprezentatywnych
  • wprowadzenia możliwości łatwego odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego (bez podawania przyczyny) w ciągu pierwszych 14 dni
  • zakazu naliczania kosztów odstąpienia od umowy kredytowej (z wyjątkiem odsetek za czas wykorzystania kapitału i bezzwrotnych opłat administracyjnych)
  • ograniczeń związanych z pobieraniem prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego

Warto dodać, że osoby zaciągające kredyt konsumencki, powinny otrzymać specjalny formularz, który można użyć do szybkiego odstąpienia od zawartej umowy.

Kategoria kredytów konsumpcyjnych jest bardzo szeroka 

Znajomość zasad funkcjonowania kredytów konsumenckich jest ważna, ponieważ pomaga dłużnikowi w poznaniu swoich praw i obowiązków instytucji finansowej. Warto wiedzieć, że pojęcie kredytu konsumpcyjnego (mylone z określeniem „kredyt konsumencki”) nie ma natomiast formalnego charakteru i nie jest związane ze szczególnymi uprawnieniami klienta instytucji finansowej. Warto jednak wiedzieć, jakie kredyty mają charakter konsumpcyjny, ponieważ ułatwia to orientację w aktualnej ofercie banków i SKOK-ów. Wspomniane instytucje używają określenia „kredyt konsumpcyjny” do produktów kredytowych, które służą do finansowania bieżących potrzeb gospodarstwa domowego. Charakterystyczną cechą kredytów konsumpcyjnych (np. gotówkowych) jest możliwość ich wydatkowania na dowolne bieżące zakupy o charakterze „niefirmowym”. Warto dodać, że kredyty gotówkowe dla klientów indywidualnych ze względu na swoją wartość (do 255 550 zł) zwykle mają również charakter kredytów konsumenckich.

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation