Kredyt bez prowizji - czy musi być najlepszy?

Oferty cechujące się brakiem prowizji przygotowawczej są dość częste w przypadku kredytów mieszkaniowych. Trudno ukryć, że takie propozycje kredytowe zwykle cechują się nieco wyższym poziomem marży i zmiennego oprocentowania. Banki chcą sobie bowiem zrekompensować brak przychodów związanych ze wstępną prowizją. Kredyt bez prowizji jest rzadszym przypadkiem na rynku gotówkowym. Wynika to z faktu, że przy obecnym, niskim poziomie stóp procentowych NBP i maksymalnym limicie oprocentowania wynoszącym 10% rocznie, prowizja przygotowawcza stanowi ważne źródło zysku dla banków. Mimo tej sytuacji, na rynku czasem pojawiają się kredyty gotówkowe nie posiadające prowizji przygotowawczej. Niekoniecznie muszą one być jednak najbardziej atrakcyjne pod względem kosztowym.

Kredyt gotówkowy – FinAi.pl

Prowizja 0% często skutkuje wyższym oprocentowaniem


Po uważnym sprawdzeniu oferty rynkowej kredytów na cele konsumpcyjne, można w niej znaleźć propozycje bez prowizji. Jeden z takich kredytów proponuje Santander Bank Polska (dawny BZ WBK). Konkurencyjną ofertę dla tej instytucji posiada na przykład Eurobank. Postanowiliśmy porównać propozycje dwóch wspomnianych banków dla kwoty kredytu wynoszącej 10 000 zł i pięcioletniego okresu spłaty (patrz poniżej).


Przykład 1 (Kredyt bez prowizji oferowany przez Santander Bank Polska)


Bezprowizyjna oferta kredytu gotówkowego z Santander Banku Polska (byłego BZ WBK) jest przeznaczona dla posiadaczy Konta Jakie Chcę (z kartą debetową). Wspomniany kredyt dla przyjętych przez nas parametrów (10 000 zł, 60 miesięcy) cechuje się ratą wynoszącą 211 zł. Łączny koszt kredytu z Santander Banku Polska to 2686,30 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania analizowanego kredytu (RRSO) wynosi 10,24%. Oprócz zerowej prowizji przygotowawczej, ten kredyt cechuje się zmiennym oprocentowaniem na poziomie 9,79%.


Przykład 2 (Pożyczka Eurobanku nieposiadająca zerowej prowizji)


Analizowana pożyczka z Eurobanku („Wypożyczka”) jest oferowana w ramach promocji „500 zł rocznie za każde 10 000 zł - edycja 2”. Dla przyjętych parametrów kredytowania (10 000 zł, 60 miesięcy) promocyjna pożyczka cechuje się ratą na poziomie 208 zł. Łączny koszt pożyczki z Eurobanku to 2492,07 zł. Analizowana pożyczka ma rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO) wynoszącą 9,50%. W ramach promocyjnej oferty, Eurobank proponuje oprocentowanie stałe 7,87% oraz prowizję przygotowawczą na poziomie 3,00%.


Wniosek:


Powyższe informacje jednoznacznie wskazują, że oferta Eurobanku pomimo braku zerowej prowizji przygotowawczej jest nieco bardziej korzystna. Potwierdzenie stanowi wysokość raty, łączny koszt kredytowania oraz stopa RRSO. Na niekorzyść oferty Santander Banku Polska działa relatywnie wysoka stawka oprocentowania (9,79%), która na początku sierpnia 2019 r. była zbliżona do ustawowego maksimum (10,00%). Propozycja Eurobanku cechuje się natomiast nieco mniejszym oprocentowaniem (7,87%), które dodatkowo jest stałe oraz niewysoką prowizją przygotowawczą (3,00%). Stałość oprocentowania zapewniająca niezmienny poziom raty wydaje się ważną kwestią w kontekście spodziewanych podwyżek stóp procentowych NBP oraz WIBOR - u.


Koszty kredytu można ocenić na podstawie raty i RRSO …


Powyższe porównanie dwóch ofert kredytowych udowadnia, że kredyt bez prowizji przygotowawczej niekoniecznie musi być tańszy. Taki wniosek dotyczy nie tylko kredytów przeznaczonych do finansowania bieżących potrzeb konsumpcyjnych. Zerowa prowizja przygotowawcza nie zawsze oznacza również najlepsze warunki kredytu mieszkaniowego. W związku z powyższym, osoba wybierająca kredyt, nie powinna przywiązywać zbyt dużej uwagi do zerowych stawek prowizji lub oprocentowania. Zwykle są one bowiem kompensowane poprzez podwyższenie innych kosztów kredytu.
O łącznych kosztach kredytowych informuje między innymi rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO). Jeżeli kredyt nie posiada pozaratalnych kosztów (np. składek ubezpieczenia lub prowizji płatnych „z góry”), to dobrym miernikiem jest również wysokość miesięcznej raty oraz różnica pomiędzy sumą rat i pożyczoną kwotą. Warto dodać, że w przypadku kredytów gotówkowych, takie koszty niezwiązane z ratami są coraz rzadsze. Wynika to z faktu, że banki znacznie rzadziej niż kiedyś oferują „gotówki” z obowiązkowymi ubezpieczeniami. Dodatkowo prowizja przygotowawcza kredytów gotówkowych zwykle jest doliczana do początkowego zadłużenia. Mimo tego, oprócz wysokości raty zawsze warto sprawdzić również RRSO.

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation