Jakie ryzyko podejmuje bank? Na czym polega zarządzanie ryzykiem?

W jaki sposób instytucje finansowe zarządzają ryzykiem? I jakie to są ryzyka?

Jakie ryzyko podejmuje bank? Na czym polega zarządzanie ryzykiem?

Biznes bankowy nie jest łatwy. Bywa ryzykowny dla samych banków – dlatego instytucje finansowe zatrudniają specjalistów od zarządzania ryzykiem.

Co to jest zarządzanie ryzykiem? To takie planowanie działań, żeby minimalizować lub eliminować możliwość poniesienia straty.

Możemy wyróżnić m.in. następujące ryzyka:

  • Ryzyko kredytowe – to sytuacja, w której ludzie, którym banki udzieliły kredytów, nie spłacą ich wcale lub będą się spóźniali ze spłatami (z jakichkolwiek przyczyn, również z powodu sytuacji losowych).
  • Ryzyka operacyjne – związane z działalnością banku, czyli wydarzenia takie jak: przegrane pozwy, wyłudzenia pracowników, błędy w systemach, a także wyłudzenia kredytów.
  • Ryzyko rynkowe – związane ze zmiennością czynników związanych z rynkami finansowymi, np. kursów walut, stóp procentowych, itd.
  • Ryzyko płynności – niebezpieczeństwo wynikające z tego, że przepływy wychodzące z banków nie pokryją się z przychodzącymi, tj. bankowi zabraknie pieniędzy na kredyty, przelewy czy na wypłaty gotówki.

To ostatnie ryzyko jest niezwykle istotne. Dlaczego?

Banki z reguły trzymają ok. 20-30% środków w gotówce lub w tzw. płynnych instrumentach. Jeśli zatem 30-40% jego klientów przyjdzie i wypłaci wszystkie swoje środki, bank może nawet upaść. A upadek jednego dużego banku jest bardzo niebezpieczny dla całego systemu bankowego! To dlatego część banków tak ostrożnie podchodzi do udzielania kredytów.


 

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation