Dlaczego bank odmówił mi kredytu?

Oto najczęstsze powody odmów kredytów:

Dlaczego bank odmówił mi kredytu?
 1. Bank mógł sprawdzić Cię w bazach zewnętrznych. Z weryfikacji w BIK może wynikać zła historia kredytowa, a z BIG – dawne zaległości.

 2. Możesz też mieć zaległości w banku, w którym chcesz wziąć kredyt.
  W sytuacjach opisanych w punktach 1 i 2 bank ma obowiązek poinformować o tym konsumenta i powiedzieć, o którą bazę chodzi – żeby klient mógł wyjaśnić ewentualne błędy. Taki obowiązek narzuca na banki ustawa o kredycie konsumenckim. Bank nie musi natomiast wyjaśniać odmowy, jeśli wynika z jakiegokolwiek innego powodu.
 3. Nie masz zdolności kredytowej – oznacza to, że zgodnie z wyliczeniami banku w Twoim budżecie miesięcznym nie ma miejsca na kolejna ratę.

  Jeśli dostaniesz taką informację od banku, możesz jeszcze spróbować:
  - wydłużyć wnioskowany okres spłaty (wtedy rata jest niższa - być może taka, na którą będzie Cię stać),
  - skonsolidować istniejące kredyty,
  - zamknąć nieużywane karty,
  - wziąć współkredytobiorcę.

  Bank nie ma obowiązku informować o tym, że przyczyną odmowy jest brak zdolności. Jednak najczęściej to robi, bo często jest szansa na „uratowanie sytuacji”.

 

W prezencie na Dzień Dziecka... zainwestuj w swoje dziecko!

W prezencie na Dzień Dziecka... zainwestuj w swoje dziecko!

Kursy, warsztaty, szkółki – czy z okazji Dnia Dziecka (i nie tylko) warto w nie zainwestować?

 

 1. Za krótki staż pracy lub umowa na czas określony – banki wymagają minimalnego stażu pracy w danej firmie. Różne banki podchodzą do tego w odmienny sposób, ale najczęściej dla umowy o pracę wystarczy ok. 3 miesięcy, a jeśli prowadzisz działalność: ok. jednego roku.

  Bank nie musi wyjaśniać w takiej sytuacji powodu odmowy, ale tego typu wymagania co do minimalnych kryteriów są najczęściej jawne. Często wiszą nawet na stronach internetowych banków.

 2. Zbyt niski wiek – najczęściej 18 albo 21 lat. Ta informacja też najczęściej jest jawna – tak, jak w punkcie 4.

 3. Ocena scoringowa – jeśli ocena scoringowa na podstawie cech demograficznych klienta (np. wiek, miejsce pochodzenia) jest niska, bank może odmówić kredytu.

  W takich sytuacjach bank nie ma obowiązku informowania klienta. I to jest nierzadko sytuacja trudna do zrozumienia przez klienta. Tym trudniejsza, że model oceny scoringowej to tajne, skomplikowane algorytmy. Tajne do tego stopnia, że nawet pracownik w oddziale nie ma więcej informacji na ten temat. Więc nie może wyjaśnić, dlaczego bank powiedział "nie".
 4. Minimalny poziom dochodów – jest najczęściej ustalony minimalny poziom zarobków netto, poniżej którego bank nie udzieli Ci kredytu.

 5. Niespełnienie warunków formalnych – bank może żądać od klienta dokumentów, np. potwierdzających dochód. I jeśli klient ich nie dostarczy, bank może odmówić udzielenia kredytu.

To osiem najczęstszych powodów. Inne sytuacje też się zdarzają, ale bardzo sporadycznie.

Pamiętaj: banki mają obowiązek tak skrupulatnie oceniać klienta zgodnie z prawem bankowym, bo udzielają kredytów wykorzystując pieniądze które są na lokatach, rachunkach, itd. Więc muszą pilnować, aby środki te były bezpiecznie i aby kredyty były spłacane.

Zapisz się na newsletter!

Zadaj pytanie ekspertowi FinAi!

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation