Czym jest zaświadczenie o zarobkach?

Starasz się o kredyt, ale bank prosi Cię o zaświadczenie o zarobkach? Sprawdź, czym jest dokument, o który tak często proszą banki w trakcie starania się o pożyczkę gotówkową.

zaswiadczenie_o_zarobkach_finai.jpg

Zaświadczenie o zarobkach to po prostu dokument informujący o wysokości zarobków danej osoby. Dokument ten zawiera informacje personalne (imię i nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania, itd.), określenie stanowiska, opisany jest też rodzaj umowy z pracodawcą. 

Co najważniejsze: zaświadczenie o zarobkach wskazuje przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika z ostatnich trzech miesięcy. Pracodawca ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia o zarobkach osobom pracującym na podstawie umowy o pracę. Jednak również pracownicy na umowie-zlecenie mogą ubiegać się o takie zaświadczenie.

Zapisz się na newsletter!

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation