Czym jest kredyt denominowany?

Kredyt denominowany nie jest nowym produktem, ale mimo wszystko nie należy do zbyt popularnych. Dlaczego? Pewnie ze względu na ryzyko, które za sobą niesie. Jak to bywa przy kredytach walutowych, czasami zobowiązanie tego typu naprawdę się opłaca, a czasami nie. Od kredytobiorcy zależy, czy zdecyduje się na takie przedsięwzięcie.

forex.jpg

Kredyt denominowany – definicja

Kredyt denominowany to kredyt walutowy, w którym wysokość zadłużenia w obcej walucie (euro, frankach szwajcarskich czy dolarach) jest obliczana według kursu kupna waluty obowiązującego w dniu podpisania umowy kredytowej w danym banku. Kredyt i spłata rat, bez względu na rodzaj waluty z umowy, zawsze odbywa się w złotówkach. W definicji kredytu denominowanego szczególnie istotny jest sposób wyliczania wysokości zadłużenia, bo to on wpływa na poziom ryzyka takiego rodzaju zobowiązań.

Wady i zalety kredytu denominowanego

Jakie są wady kredytu denominowanego? Właśnie wspomniane ryzyko. Wystarczy sobie uświadomić, że kursy walut zmieniają się dynamicznie z dnia na dzień. Raz notują znaczące wzrosty, raz bardzo duże spadki, stale wpływając na wysokość zaciągniętego kredytu. Przez to zdarza się, że wypłacona kwota zobowiązania jest zbyt mała, aby pokryć cały koszt zakupu nieruchomości albo odwrotnie – że kredytobiorca otrzymuje od banku więcej pieniędzy niż potrzebuje na sfinansowanie transakcji. Jeszcze większe ryzyko podejmuje klient wiedząc o konieczności wypłaty środków w kilku transzach, rozłożonych na przestrzeni paru miesięcy. Wówczas różnice między kolejnymi wypłatami mogą być naprawdę znaczące.

Przykład? Kredytobiorca podpisuje umowę kredytową na 100 000 zł w kredycie denominowanym w euro. W dniu złożenia podpisu 1 euro w kupnie jest równe 4,00 zł, zaś w sprzedaży 4,10 zł. Przez to kwota kredytu wynosi 25 000 euro. Jeśli w momencie uruchomienia kredytu stawki będą inne, na przykład spadną do 3,80 zł, klient dostanie mniejszą kwotę – 95 000 zł, a różnice będzie musiał pokryć z innych środków. Przy 5000 zł da się to zrobić, gorzej, gdy mowa o kilkudziesięciu tysiącach. Rzeczone 100 000 zł/25 000 euro bank przeleje kredytobiorcy wyłącznie wtedy, gdy kurs euro pozostanie taki sam w dniu wypłaty jak przy podpisaniu umowy.

A co z zaletami? Mimo że to kredyt walutowy, można przez cały czas kontrolować swoje saldo i mieć świadomość, ile wynosi zadłużenie. Niedopłaty da się prognozować, obserwując sytuację na rynku walutowym. Niektórzy za zaletę kredytów denominowanych uznają możliwość uzyskania większej kwoty kredytu niż w złotówkach i szansę na szybsze spłacenie zobowiązania w związku z niskim oprocentowaniem.

Bez względu na to, kredyt denominowany nie jest kierowany do każdego, stąd niewielka popularność ofert takich zobowiązań na rynku.

Kredyt denominowany czy indeksowany?

Inny rodzaj kredytu walutowego to kredyt indeksowany. Kredyt indeksowany przelicza się ze złotówek na walutę obcą w momencie uruchomienia gotówki. Przez to ten produkt różni się nieco od kredytu denominowanego. Pierwsza różnica pojawia się już na etapie umowy – w kredycie denominowanym jasno określa się zadłużenie w obcej walucie, zaś w indeksowanym zawiera się tylko ilość złotych do spłaty. Co za tym idzie, kredyt indeksowany gwarantuje pełne finansowanie zakupu nieruchomości. Pojawia się jednak „ale” – część pieniędzy może zostać wypłacona po bardzo niekorzystnym kursie. Przy kredycie denominowanym, jak wspomniano wcześniej, zmiana kursów na niższe spowoduje otrzymanie niewystarczającej gotówki na nabycie wymarzonego mieszkania.

Zanim rozpocznie się staranie o jakikolwiek kredyt walutowy – zarówno denominowany, jak i indeksowany – warto najpierw zweryfikować, czy to rzeczywiście najkorzystniejsza z dostępnych opcji finansowania. Czasami lepiej postawić na bezpieczeństwo niż skupiać się na kosztach, nawet jeśli proponowane przez banki oprocentowanie jest dużo niższe przy zobowiązaniach zaciąganych w obcych walutach. Szczególnie wtedy, gdy nie dysponuje się dodatkową gotówką, która może się przydać w przypadku wahań kursów tych walut.

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation