Czemu wysokość raty kredytu może zależeć od dnia zaciągnięcia kredytu?

Jeśli pomiędzy podpisaniem umowy kredytowej a wypłaceniem pieniędzy minie kilka dni, niektóre elementy oferty (wysokość raty, RRSO, całkowita kwota do zapłaty i całkowity koszt kredytu) mogą się lekko zmniejszyć lub zwiększyć. Dlaczego tak jest?

Czemu wysokość raty kredytu może zależeć od dnia zaciągnięcia kredytu?

Wyobraź sobie takie sytuacje:

  • Pierwsza: starasz się o kredyt (np. za pośrednictwem FinAi). Umowę z bankiem podpisujesz po kilku dniach, w piątek wieczorem. Wypłata kredytu nastąpi więc dopiero w poniedziałek – po trzech dniach, bo w weekend transakcji między bankami się nie realizuje.

  • I druga sytuacja: klient bierze kredyt 1 stycznia na 3 miesiące i spłaca kolejne raty każdego pierwszego dnia miesiąca. Bank liczy zatem odsetki za odpowiednio: 31 dni (bo tyle trwa styczeń) + 28 dni (luty) + 31 dni (marzec) – łącznie 90 dni.

  • Gdyby klient wziął taki sam kredyt, ale 1 lutego, to odsetki byłyby policzone za 28 dni (luty) + 31 dni (marzec) + 30 dni (kwiecień). Czyli razem 89 dni. Czyli policzone odsetki byłyby niższe, bo i dni byłoby w takiej sytuacji mniej.

  • A gdyby klient chwilę się zastanawiał i ostatecznie zaciągnął kredyt 5 lutego, a raty chciał spłacać nadal pierwszego dnia każdego miesiąca? Bank policzyłby odsetki za 23 dni (luty) + 31 dni (marzec) + 30 dni (kwiecień). Czyli jeszcze krótszy okres.
Dla każdego z tych przypadków wysokość raty miesięcznej będzie minimalnie różna.  Niektóre elementy kredytu mogą różnić się od pierwotnej oferty, którą otrzymałeś. Rozbieżności będziesz mógł zauważyć przy całkowitym koszcie kredytu, całkowitej kwocie do zapłaty, RRSO i w wysokości samej miesięcznej raty. Wszystkie one są zależne od wysokości odsetek.

Czemu tak się dzieje?

Podstawowym elementem kosztów kredytu są odsetki – i wchodzą one w skład raty kredytu. Na wysokość każdej raty kredytu składają się: ułamek pożyczonej od banku kwoty oraz odsetki.

Odsetki od kredytu w danej racie są obliczane przez banki bardzo precyzyjnie i ich wysokość zależy również od liczby dni pomiędzy kolejnymi spłatami kredytu.

W uproszczeniu – płacisz odsetki za każdy dzień korzystania z pożyczonego kapitału. A korzystasz z niego, dopóki nie oddasz go w całości. Liczba dni pomiędzy kolejnymi miesiącami – a co za tym idzie pomiędzy terminami spłat kolejnych comiesięcznych rat – zawsze będzie się różniła. Bo np. luty ma 28 dni, marzec 31, a kwiecień 30.

Zatem jeśli zdarzy się tak, że bank zaprezentuje szczegóły swojej oferty jednego dnia, a potem minie kilka dni między faktycznym podpisaniem umowy i wypłaceniem pieniędzy z kredytu, to ostateczna wysokość raty, którą będziesz spłacać, może być o kilka złotych wyższa lub niższa niż prezentowana wcześniej. Nie przejmuj się tym – to całkowicie normalne.

A zarazem pamiętaj, że bank bez Twojej akceptacji nie zmieni podstawowych elementów oferty, czyli kwoty kredytu, liczby rat, wysokości oprocentowania ani prowizji!

Zapisz się na newsletter!

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation