Co wpływa na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to jedno z pierwszych pojęć, z którymi styka się potencjalny kredytobiorca. Każdy, kto planuje wzięcie kredytu, powinien wiedzieć, czym jest zdolność kredytowa i co na nią wpływa, ponieważ to dzięki niej bank ocenia, czy klient będzie w stanie spłacać terminowo raty zobowiązania.

Jak poprawić zdolność kredytową

Czym jest zdolność kredytowa?


Zdolność kredytowa oznacza dosłownie możliwość spłaty zobowiązania wraz z odsetkami w terminach ustalonych w umowie. Tak definiuje to pojęcie Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U. z 2018 poz. 2187 t.j.). W praktyce instytucja, do której się zwracasz, analizuje i ocenia, jaką maksymalną kwotę kredytu będziesz w stanie oddać w regularnych ratach. Każdy bank bardzo dokładnie weryfikuje zdolność kredytową, wykorzystując własne algorytmy. Z tego powodu jeden może uznać, że Twoja zdolność jest wystarczająca, a drugi ocenić ją jako zbyt małą. Da się jednak wskazać kilka czynników, które sprawdzi każda instytucja finansowa.


Zdolność kredytowa - dochody netto 


Pierwszym z nich są dochody netto. Oczywiście zalicza się do nich wynagrodzenie – powtarzalne i udokumentowane, bezterminowe renty, dochody z wynajmu oraz na przykład pieniądze uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli o kredyt stara się małżeństwo, bank weźmie pod uwagę dochody obojga, to znaczy zsumuje je i na tej podstawie wyliczy zdolność kredytową.


Warto jeszcze raz podkreślić, że mowa o dochodach netto, czyli pomniejszonych o regularne koszty. W przypadku umów o pracę na czas nieokreślony będzie to kwota, którą co miesiąc dostajesz na konto, zaś przy pieniądzach z działalności – pomniejszona o składki ZUS i podatki. Sytuacja komplikuje się wtedy, gdy pracujesz na umowę zlecenie albo o dzieło. Wówczas bank może liczyć dochody tak, jak urzędy skarbowe, czyli odejmując od nich 20 lub 50% kosztów uzyskania przychodu.


Instytucje finansowe wezmą pod uwagę również perspektywę zatrudnienia. Najchętniej udzielą kredytu osobom z umową o pracę na czas nieokreślony, zaś od pozostałych będą wymagały albo określonego stażu pracy, albo promesy od pracodawcy.


Zobowiązania finansowe a zdolność kredytowa


Drugim istotnym kryterium wpływającym na zdolność kredytową są zobowiązania finansowe, w tym karty kredytowe i limity na kontach. Jeżeli masz kartę z ograniczeniem do 10 000 zł, bank uzna, że miesięczne wydatki z tytułu tej karty to 350 zł, czyli 3,5% gotówki możliwej do wykorzystania. Nie bez znaczenia pozostają również spłacane obecnie lub poręczone kredyty gotówkowe. Dlatego przed rozpoczęciem starania się o kredyt lepiej zrezygnować z kart, limitów i uregulować wszystkie raty, zamykając tym samym wszystkie zobowiązania.


Liczba osób w rodzinie i stałe wydatki


Bank, zanim wyda pozytywną decyzję w odpowiedzi na Twój wniosek, zapyta o liczbę osób w rodzinie, aby na tej podstawie, uwzględniając statystyki GUS i miejsce zamieszkania, określić średnie wydatki miesięczne na utrzymanie całego gospodarstwa domowego. Na szczęście nikt nie będzie dokładnie weryfikował, ile wydajesz na jedzenie, paliwo albo gadżety.


Warto jednak pamiętać, że zdolność kredytową rodziny pomniejszają alimenty, na przykład na dziecko współmałżonka.


Wiek kredytobiorców


Znaczenie ma również wiek kredytobiorców – szczególnie jeśli mowa o długotrwałych zobowiązaniach. Banki udzielają kredytów hipotecznych na maksymalnie 35 lat, ale biorą pod uwagę, kiedy wypadnie ostatnia rata. Według większości instytucji może być to nie później niż w dniu 70 lub 75 urodzin najstarszego z kredytobiorców. W związku z tym, jeśli masz na przykład 50 lat, bank skróci okres kredytowania z planowanych 30 do 20 lub 25 lat. 


Instytucje finansowe uwzględnią także okres po przejściu na emeryturę – wówczas dochody, a co za tym idzie również zdolność kredytowa, zmaleją.


Historia kredytowa


Bardzo ważnym czynnikiem oceny zdolności kredytowej jest historia dotychczasowych zobowiązań. Banki sprawdzają historię kredytową nawet do pięciu lat wstecz, weryfikując ją w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), Biurach Informacji Gospodarczej oraz innych systemach. Nawet niewielkie, ale kilkukrotne opóźnienia w płatności rat mogą spowodować natychmiastowe odrzucenie wniosku kredytowego. Niekorzystny dla kredytobiorcy jest także brak wpisów w raportach, ponieważ w takiej sytuacji banki nie mogą ocenić jego wiarygodności.

 

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation