Co składa się na oprocentowanie kredytów?

Wiadomo, że kredyt to nie tylko kwota zaciągnięta na przykład na zakup mieszkania, lecz także oprocentowanie, które również trzeba spłacać. W końcu nikt nie pożyczy kilkuset tysięcy złotych za darmo. Co zatem składa się na oprocentowanie kredytów i od czego ono zależy?

oprocentowanie.jpg

Oprocentowanie kredytów – marża banku

Pierwszym elementem składowym oprocentowania zmiennego jest marża banku. To nic innego, jak czysty zarobek, który bank otrzymuje za udzielone zobowiązanie. Ogólna zasada brzmi – im wyższy WIBOR, tym niższa marża i odwrotnie. Jeśli WIBOR, tak jak obecnie, utrzymuje się na niskim poziomie, banki korzystają, stosując wysokie marże. Dziś średnie oprocentowanie kredytu to 3,72%, z czego marża wynosi aż 1,99%. Dzięki temu pożyczanie pieniędzy na przykład na zakup nieruchomości bardzo im się opłaca. Każdy bank ustala swoją marżę, biorąc pod uwagę politykę stosowaną przez daną instytucję, jak i sytuację konkretnego klienta. Ważne, że ta kwota jest stała przez cały okres spłaty.

A od czego zależy jej wysokość? Od: wysokości zaciąganego kredytu, typu nabywanej nieruchomości, przeznaczenia zobowiązania (mieszkanie, budowa domu czy pieniądze wzięte pod hipotekę na dowolny cel), wysokości wkładu własnego, innych produktów nabywanych przez klienta razem z kredytem oraz wiarygodności finansowej kredytobiorcy.

Stawka bazowa – WIBOR

Drugi element to stawka bazowa albo inaczej referencyjna. Na to bank nie ma wpływu, ponieważ o jego wysokości decyduje stopa referencyjna ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. Dlaczego tak się dzieje? Banki nie pożyczają tak naprawdę swoich pieniędzy, tylko gotówkę klientów, którzy mają u nich konta, lokaty itp. albo same zaciągają kredyty w innych bankach. Taka wymiana pieniędzy pomiędzy instytucjami finansowymi jest oprocentowana międzybankową stawką referencyjną. W przypadku zobowiązań w złotówkach, stawką referencyjną jest WIBOR, w euro – EURIBOR, w dolarach – LIBOR itd.

WIBOR określa się codziennie na tak zwanym fixingu, a banki uczestniczące w nim zobowiązują się do przeprowadzania transakcji pomiędzy sobą według stawek, które nie będą gorsze niż zgłoszone w wybranym dniu.

Stosuje się dwie stawki WIBOR – WIBOR3M oraz WIBOR6M. WIBOR3M dla kredytobiorcy zmienia się co trzy miesiące, wpływając tym samym na wysokość raty. Rata w zależności od WIBOR-u może wzrosnąć albo spaść. WIBOR6M zmienia się co pół roku na takich samych zasadach jak WIBOR3M. Która ze stawek jest korzystniejsza dla klienta? Przy krótkim okresie kredytowania będzie to WIBOR3M. Przy ewentualnym wzroście stóp procentowych – co zapewne niedługo nastąpi – lepszy okaże się WIBOR6M, ponieważ pozwoli dłużej zachować jak najniższe oprocentowanie. Niektórzy nawet myśląc o perspektywie podwyżek, wybierają WIBOR3M ze względu na częstsze, ale stosunkowo mniejsze wzrosty wielkości rat.

Suma marży i WIBOR-u daje całkowite oprocentowanie kredytu.

Negocjowanie oprocentowania kredytu

O ile WIBOR jest niezależny od banku, o tyle marżę można negocjować. Nawet niewielkie obniżenie oprocentowania da naprawdę duży efekt. Wystarczy, że przy pożyczonych 300 000 zł uda się obniżyć marżę o 0,8%, a zaoszczędzi się około 40 tysięcy.

Kto może negocjować oprocentowanie? Największą szansę na uzyskanie korzystniejszych warunków mają osoby z dużym wkładem własnym, ale warto spróbować bez względu na swoją sytuację finansową. Argumentem w rozmowie z przedstawicielem banku poza wysokością wkładu własnego są najczęściej: dobra zdolność kredytowa oraz konkurencyjna oferta innej instytucji finansowej.

Oprocentowanie stałe

Wszystkie informacje zawarte powyżej dotyczą kredytów z oprocentowaniem zmiennym. Na rynku dostępne są również zobowiązania z oprocentowaniem stałym, chociaż to dużo mniej popularny produkt bankowy. Przeważnie stawka stała jest nieco wyższa od zmiennej (od około 0,5 do 1,5 punktu procentowego) i obowiązuje przez kilka lat. Po tym czasie klient ponownie może wybrać sposób oprocentowania – wówczas ma szansę na zmianę zgodną z aktualną sytuacją finansową.

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation