FAQ: Jak mogę złożyć reklamację lub skontaktować się z FinAi?

FAQ: Jak mogę złożyć reklamację?

Każdy użytkownik może zgłaszać reklamacje:

 • w formie pisemnej, przesyłką pocztową kierowaną na adres FinAi
  (ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa);

 • telefonicznie pod numerem kontaktowym FinAi
  (+48 22 300 98 98);

 • osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie FinAi;

 • w formie elektronicznej poprzez wiadomość wysłaną na adres:
  reklamacje@finai.pl;

 • za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie
  www.finai.pl.