Czy w Twoim raporcie BIK są informacje z BIG-ów?

Czy informacje z BIG-ów zawierają się w raportach Biura Informacji Kredytowej? W jakim stopniu, jeśli tak?

Co wie o Tobie BIK?
BIK i BIG to dwa skróty oznaczające coś zupełnie innego. Wiele osób nie rozumie różnicy między nimi, na początek wyjaśnijmy więc, na czym ona polega.

BIK to Biuro Informacji Kredytowej, czyli instytucja, która zbiera informacje dotyczące historii kredytowej osób spłacających bankowe zadłużenia. Ma to na celu ułatwienie szacowania wiarygodności kredytowej przez banki, które decydują, czy przyznać danemu konsumentowi pożyczkę.

Z kolei BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej, ma na celu zbieranie informacji o dłużnikach, głównie negatywnych. Są one zgłaszane przez wierzycieli. BIK jest tylko jeden i korzystają z niego wszystkie banki, podczas gdy Biur Informacji Gospodarczej jest więcej i są niezależne od siebie. Pozostałe różnice pomiędzy BIK-iem i BIG-ami opisaliśmy w tym tekście.

W ostatnim roku w raportach BIK nastąpiło dużo zmian. Jedną z największych jest to, że raporty Biura Informacji Kredytowej zawierają informacje z BIG Infomonitor. Zarówno negatywne (niespłacone długi), jak i pozytywne (uregulowane płatności).

Więcej informacji dotyczących tego, co konkretnie zmieniło się w raportach BIK w 2018 roku, znajdziesz tutaj. A jak ściągnąć swój raport BIK? Dowiesz się tego z tego tekstu.

Zapisz się na newsletter!

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation