Getin Bank - logowanie

Getin Bank – logowanie. Jak zalogować się do Getin Banku?

jak_nigdy_nie_zapomniec_strony_logowania_swojego_banku_finai.png

Getin Bank udostępnia stronę logowania do bankowości internetowej pod adresem https://secure.getinbank.pl. Aby uzyskać dostęp do swoich danych należy podać login lub alias. Login jest wysyłany klientom mailem oraz znajduje się w umowie o bankowość elektroniczną. Alias jest własnym loginem ustalanym przez użytkownika, stanowi dowolną treść, którą można zdefiniować po pierwszym logowaniu.

W razie jakichkolwiek problemów z korzystaniem z bankowości elektronicznej, można skorzystać z pomocy znajdującej się pod adresem https://www.getinbank.pl/klienci-indywidualni/pomoc.

W przypadku kiedy nie pamiętasz danych do logowania wejdź pod adres https://secure.getinbank.pl/#management/remindLogin

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation