DnB NORD - logowanie

Jak zalogować się do bankowości elektronicznej DnB NORD?

jak_nigdy_nie_zapomniec_strony_logowania_swojego_banku_finai.png

Bank DnB NORD posiada bankowość online zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

 

Klienci Indywidualni

Klienci indywidualni mogą logować się do banku za pośrednictwem strony https://mojefinanse.dnb.pl/hades/do/Login. Dostęp do konta wymaga podania loginu i hasła ustalonych w banku przy zawieraniu umowy o prowadzenie konta. Więcej o systemie bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych można przeczytać https://www.dnb.pl/pl/klienci-detaliczni-mspwspolnot/klienci-indywidualni/bankowosc-elektroniczna/bankowosc-internetowa/.

Klienci biznesowi

Klienci biznesowi mogą logować się do banku pod adresem https://net.dnb.pl/do/login. W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeńśtwa logowania, danych oraz transakcji, więcej infromacji można uzyskać na stronie https://www.dnb.pl/pl/produkty-i-rozwiazania/bankowosc-internetowa-inord-busi/bezpieczenstwo/.

 

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation