Bank Pocztowy - logowanie

Jak zalogować się do bankowości online Banku Pocztowego?

jak_nigdy_nie_zapomniec_strony_logowania_swojego_banku_finai.png

Bank Pocztowy posiada system bankowości elektronicznej odrębny dla klientów indywidualnych oraz firm. Klienci indywidualni mogą logować się do swoich kont online pod adresem https://www.pocztowy24.pl/cbp-webapp/login. Na stronie logowania należy podać Indywidualny Numer Klienta oraz hasło. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących korzystania z konta, można uruchomić wersję demonstracyjną przygotowaną przez Bank i dostępną pod adresem https://www.pocztowy24.pl/demo/

Klienci biznesowi mogą logować się do swoich kont firmowych pod adresem https://www.pocztowy24biznes.pl/web/guest/home. Dla nich także dostępne jest demo konta http://www.demo-pocztowy24biznes.pl/ 

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation