Bank Millenium - logowanie

Jak zalogować się do bankowości elektronicznej Banku Millennium?

jak_nigdy_nie_zapomniec_strony_logowania_swojego_banku_finai.png

Bankowość elektroniczna Banku Millennium nosi nazwę Millenet. Dostęp do niej znajduje się pod adresem https://www.bankmillennium.pl/logowanie. Aby uzyskać dostęp do swojego konta online należy podać MilleKod, czyli 8-cyfrowy identyfikator klienta zawarty w umowie o prowadzenie konta osobistego. Aby nie musieć pamiętać powyższego kodu, można przy pierwszym logowaniu zamienić go w ustawieniach, na indywidualnie wybrany przez siebie alias. 

Dla użytkowników, u których logowanie online budzi wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa ich danych, Bank Millennium przygotował przewodnik bezpiecznego korzystania z Millenetu, znajduje się on pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/bankowosc-elektroniczna/millenet-dla-klientow-indywidualnych-biznes/bezpieczenstwo

Bank Millennium udostępnia swoim klientom także aplikację mobilną. Wszystkie informacje niezbędne do jej instalacji znajdują się pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/bankowosc-elektroniczna/bankowosc-mobilna/aplikacja-mobilna-klienci-indywidualni-biznes

IcoButtonRightArrow double-arrow-top close arrow-down fb twitter link gplus gplus white linkedin linkedin white Search Arrow-left Arrow-right Camera Chat Edit Finai-logo---pie Pencil Picture Pictures Quotation